Deebo Samuel Authentic Jersey  Λn Ӎuirén – She, Her, Ecocentric Cooperative Entrepreneur, Micro Industrialist, Socially Responsible Technologist, Electric Transport Advocate

Featured post

Notice for those who ride the lightning . . .

ΛrTintrí Ξlektroӎotive my Hiberno-English and PåLynet Ξlektroӎotiv my Norwegian (Norsk Bokmål) sites for electromotive transportation innovations have been updated. Of special note is the new page with a brief explanation and links about our shared vision of a seamless transit system experience that is efficient, equitable, just and accessible to all.

Legg merke til de som ri av lynet . . .
ΛrTintrí Ξlektroӎotive min Hiberno-English og PåLynet Ξlektroӎotiv mine Norske (Norsk Bokmål) nettsteder for innovasjoner innen elektrotransport er oppdatert. Spesiell oppmerksomhet er den nye siden med en kort forklaring og lenker om vår delte visjon om en sømløs transport system opplevelse som er effektiv, likeverdig, rettferdig og tilgjengelig for alle.

Next Page »